Plantenvademecum

Allereerst is het aantal planten uitgebreid met (uitheemse), houtige soorten en sierplanten die zowel de esthetische als de ecologische kwaliteit van de leef- en woonomgeving kunnen bevorderen. Daarmee komt het totale aantal uitgebreid beschreven planten in dit boek op ruim 1500 soorten.
Daarnaast krijgt iedere plant een beheer/milieucode en is aan de groeiplaats, het ecologisch verantwoorde beheer en het onderhoud van tuin, park en landschap een apart hoofdstuk gewijd. Bij elke plant wordt bovendien aandacht geschonken aan bijen en vlinders. De auteur gebruikt bijen ook als metafoor voor de schakel tussen mens en natuur. Wie in zijn achtertuin rekening houdt met bijen, houdt ook rekening met de overige natuur, maar misschien nog wel het meest met zichzelf.

Met gratis cd-rom, waarop naar de 1500 soorten gezocht kan worden met maar liefst 130 zoekfuncties. Deze cd-rom bevat tevens uitvoerige informatie over de maatschappelijke betekenis van het beheer van vegetaties en landschappen waarin de planten van het vademecum een rol spelen. Dit wordt door meer dan 800 afbeeldingen in beeld gebracht.

Arie Koster is bioloog en werkte vele jaren als stadsecoloog voor Alterra in Wageningen. Tot voor kort was hij lector stedelijke beplantingen aan de Hogeschool Larenstein te Velp.

Dit bericht is geplaatst in Natuur, Oud. Bookmark de permalink.